Đất quy hoạch lộ giới được xin phép xây nhà tạm

Câu hỏi:

Tôi xây dựng nhà đúng giấy phép xây dựng năm 2012, nhưng nay muốn xây dựng nhà tạm trên phần đất trống nằm trong lộ giới đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (TP.HCM).Lộ giới đường Nguyễn Cửu Phú 40m, tim đường vào 20m. Phần đất trống nằm trong lộ giới của tôi ngang 9m, dài 14m. Nay tôi muốn xin phép xây dựng nhà tạm cấp 4 bề ngang 9m, bề dài 9m thì có được không? Mong được tư vấn.

Trả lời:

Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 8 quyết định 68/2010/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, đối với công trình, nhà ở nằm trong phạm vi quy hoạch lộ giới của các tuyến đường hiện hữu trong đô thị đã được phê duyệt và công bố lộ giới nhưng chưa có kế hoạch thực hiện mở rộng đường thì được phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở nhưng không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu hiện trạng cũ hoặc cấp giấy phép xây dựng tạm để xây dựng cải tạo công trình, nhà ở với quy mô bán kiên cố 1 tầng (trệt, tường gạch, mái tôn hoặc ngói).

Nếu hiện trạng là đất trống thì không cho phép xây dựng mới công trình, nhà ở; cho phép cải tạo lại hàng rào, cổng hiện hữu nhưng phải phù hợp với quy định về kiến trúc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

1. Về mật độ xây dựng:

Nếu lô đất của ông/bà không thuộc các trường hợp sau:

a. Các Khu đô thị mới được quy định tại Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 5-11-2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu Đô thị mới.

b. Các Khu Đô thị mới hình thành trước Nghị định số 02/2006/NĐ-CP có Ban quản lý riêng.

c. Các Khu Nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt (kể cả các Khu cư xá đã ổn định về quy hoạch và có chung hệ thống kết cấu).

d. Khu vực hiện hữu, cải tạo đã có thiết kế đô thị được duyệt.

Căn cứ Bảng 1, Điều 7 Quyết định 135/2007/QĐ-UBND ngày 8-12-2007 của UBND TP.HCM ban hành, quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn Thành phố và Bảng 5.7.2 Mật độ xây dựng tối đa của lô đất xây dựng công trình – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14-12-1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thì mật độ xây dựng tối đa đối với huyện ngoại thành được quy định như sau:

a. Diện tích đất (m2) dưới 50m2, mật độ xây dựng tối đa là 100%;

b. Diện tích đất (m2) dưới 50m2 đến dưới 100m2, mật độ xây dựng tối đa là 90%…

Theo thư trình bày, thì lô đất của ông/bà có diện tích 83m2, do đó, theo quy định nêu trên, mật độ xây dựng tối đa của lô đất là 90%.

2. Về độ vươn ra của ban công, ô văng

Độ vươn ra của ban công, ô văng nhô ra trên không gian lộ giới phụ thuộc vào chiều rộng của lộ giới, căn cứ quy chuẩn xây dựng Việt Nam, thì:

a. Chiều rộng lộ giới L (m) < (nhỏ hơn) 6m, độ vươn tối đa của ban công, ô văng là 0 (m) ;

b. Chiều rộng lộ giới L (m) 6 ≤ L < 12 (lớn hơn hay bằng 6m và nhỏ hơn 12m), độ vươn tối đa của ban công là 0,9m.

c. Chiều rộng lộ giới L (m) 12 ≤ L < 20 (lớn hơn hay bằng 12m và nhỏ hơn 20m), độ vươn tối đa của ban công là 0,9m.

(Căn cứ Bảng 5 Điều 12 của Quyết định 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của UBND TP.HCM).

Theo thư trình bày, lộ giới của con đường phía trước lô đất có lộ giới 12m, do đó, ban công, ô văng trong trường hợp này được vươn trên không gian lộ giới tối đa là 1,2m.

3. Về việc xây dựng công trình tạm

Căn cứ khoản 4, Điều 5 Quyết định 04/2006/QĐ-UBND ngày 17-1-2006 của UBND TP.HCM, thì những khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500 được duyệt và công bố nhưng chưa có Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện theo quy hoạch thì sẽ được cấp giấy phép xây dựng tạm.

Quy mô công trình xây dựng tạm là dạng bán kiên cố tối đa 2 tầng (gồm trệt, gác gỗ hay bằng vật liệu lắp ghép do chủ đầu tư tự quyết định, tường gạch, mái tôn) và phải đảm bảo an toàn, vệ sinh, môi trường.

Căn cứ Công văn số 2140/BXD-HĐXD ngày 23-10-2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp Giấy phép xây dựng tạm, thì khi xin giấy phép xây dựng tạm, chủ công trình phải có giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch theo Điều 63 Luật Xây dựng. Như vậy, đối với phần diện tích 22m2 nằm trong lộ giới nếu đủ các điều kiện nêu trên thì sẽ được xem xét giải quyết cấp phép xây dựng tạm.

Trên đây là những thông tin được căn cứ theo các quy định nêu trên cho Nhà đầu tư/Chủ công trình trong quá trình chuẩn bị đầu tư hay xây dựng nhà có tính chất tham khảo, khi cơ quan cấp phép xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho từng trường hợp cụ thể, sẽ xem xét và căn cứ nhiều yếu tố khác như các tiêu chuẩn về xây dựng, quy chuẩn xây dựng, môi trường, giao thông… (Điều 4 Quyết định 135/2007/QĐ-UBND của UBND TP.HCM).

Như vậy, căn cứ quy định nói trên, ông không được phép xây dựng mới, kể cả nhà tạm cấp 4, trên phần đất thuộc lộ giới.