Thủ tục đăng ký phù hiệu xe hợp đồng

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng là loại kinh doanh phổ biến, phục vụ nhu cầu đi lại, đi xa của con người. Để việc kinh doanh vận tải hành khách theo đúng quy định của pháp luật thì cần đăng ký phù hiệu cho phương tiện, cụ thể trong trường hợp này là đăng ký phù hiệu xe hợp đồng. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký phù hiệu xe hợp đồng. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1. Hình thức kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

Theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực từ ngày 1/4/2020 quy định như sau: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định là kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô được thực hiện theo hợp đồng vận chuyển hành khách bằng văn bản giấy hoặc điện tử (sau đây gọi là hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng điện tử) giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe (bao gồm cả thuê người lái xe).

2. Quy định về phù hiệu xe hợp đồng

Tại khoản 1, 2 Điều 7 của Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng:

a) Phải có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết các thông tin khác trên xe;

b) Phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe; với kích thước tối thiểu của cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” là 06 x 20 cm.

3. Thời hiệu có giá trị của phù hiệu xe tải

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP thì phù hiệu cấp cho xe kinh doanh vận tải có giá trị 07 năm hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải (thời gian đề nghị trong khoảng từ 01 năm đến 07 năm) và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện.

Như vậy, phù hiệu xe tải có giá trị 07 năm và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện.

4. Điều kiện kinh doanh vận tải hành  khách bằng xe ô tô

 • Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã;
 • Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 300 ki-lô-mét, không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly từ 300 ki-lô-mét trở xuống. Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách du lịch và xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) sử dụng hợp đồng điện tử có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).

5. Hồ sơ và thủ tục đăng ký phù hiệu xe hợp đồng

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là doanh nghiệp/hợp tác xã);
 • Bản sao Giấy phép kinh doanh vận tải (đối với Doanh nghiệp có kinh doanh vận tải)
 • Bản sao giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Sổ kiểm định xe cần xin phù hiệu còn trong thời hạn;
 • Tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp phù hiệu.

Trình tự, thủ tục cấp phù hiệu:

 • Cách thức nộp: Nộp trực tiếp, nộp qua hệ thống bưu điện, nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công;
 • Cơ quan thực hiện: đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đến Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phù hiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
 • Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho các xe theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.
 • Kết quả: Giấy Phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG”;
 • Lệ phí: Không;
 • Căn cứ pháp lý: Luật Giao thông đường bộ 2008; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Công văn số 1014/BGTVT-VT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.
 • Quy trình đăng ký phù hiệu xe hợp đồng online:

 • Tạo tài khoản trên dịch vụ công của Sở Giao thông vận tải;
 • Đăng nhập vào tài khoản đã tạo;
 • Chọn thủ tục Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng – Xe hợp đồng;
 • Điền thông tin theo yêu cầu và tải tài liệu đính kèm (thành phần hồ sơ như trên bản scan);
 • Chọn hình thức nhận kết quả;
 • Kiểm tra và nộp hồ sơ;
 • Lưu và in giấy biên nhận;
 • Lấy kết quả theo hình thức đã chọn trong lúc nộp.
 • Phù hiệu được cấp lại khi hết hạn, khi bị mất hoặc bị hư hỏng, khi thay đổi chủ sở hữu phương tiện hoặc thay đổi đơn vị kinh doanh vận tải. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp lại phù hiệu thực hiện theo quy định hồ sơ cấp mới. Thời hạn của phù hiệu được cấp lại là 02 ngày làm việc. Trường hợp cấp lại phù hiệu khi hết hạn, đơn vị kinh doanh vận tải được đề nghị cấp lại phù hiệu trong khoảng thời gian 15 ngày tính đến ngày hết hạn phù hiệu.
 • phù hiệu xe hợp đồng

6. Dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký phù hiệu xe hợp đồng tại ACC Group

ACC Group là công ty chuyên cung cấp các thủ tục đăng ký giấy kinh doanh vận tải và phù hiệu xe, trong đó có dịch vụ đăng ký phù hiệu xe hợp đồng.

Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về Thủ tục đăng ký phù hiệu xe hợp đồng. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.