Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

Tôi năm nay 34 tuổi đã có hai con, trong một hôm trên đường đi làm về tôi thấy một em bé bị bỏ rơi bên đường, cảm thương với hoàn cảnh của cháu bé, tôi đã mang cháu về nhà chăm sóc, hôm sau tôi có lên trên Ủy ban nhân dân phường để thông báo về việc tôi có phát hiện ra một em bé bị bỏ rơi, Ủy ban nhân dân phường đã tiến hành lập biên bản và tạm giao cháu bé cho tôi chăm sóc, giờ tôi muốn đăng ký khai sinh cho cháu bé có được không?

 

Theo Quy định tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Hộ tịch có nêu rõ quy trình, thủ tục để đăng ký cho trẻ em bị bỏ rơi như sau:

Người phát hiện trẻ bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã nơi trẻ bị bỏ rơi. Trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giao trẻ cho cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng theo quy định pháp luật.

Biên bản phải ghi rõ thời gian, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; đặc điểm nhận dạng như giới tính, thể trạng, tình trạng sức khỏe; tài sản hoặc đồ vật khác của trẻ, nếu có; họ, tên, giấy tờ chứng minh nhân thân, nơi cư trú của người phát hiện trẻ bị bỏ rơi. Biên bản phải được người lập, người phát hiện trẻ bị bỏ rơi, người làm chứng (nếu có) ký tên và đóng dấu xác nhận của cơ quan lập.

Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan lập, một bản giao cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ.

Sau khi lập biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong 7 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi.

Hết thời hạn niêm yết, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ.

Như vậy, sau khi hết thời gian thông báo về việc trẻ em bị bỏ rơi mà không có thông tin người nhận lại cháu bé, bạn sẽ tiến hành thủ tục Đăng ký khai sinh cho cháu bé, Thủ tục đăng ký khai sinh tiến hành như sau:

Hồ sơ cho việc Đăng ký khai sinh:

– Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định

– Biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi.

Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ nêu trên nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân. Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.