Quy định chuyển ngoại tệ về Việt Nam theo pháp luật Việt Nam

Quy định chuyển ngoại tệ về Việt Nam được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy quy phạm pháp luật Việt Nam. Đây cũng là vấn đề đáng được quan tâm đối với những các nhân, tổ chức muốn chuyển ngoại tệ về Việt Nam. Bài viết dưới đây là quy định chuyển ngoại tệ về Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

1. Cơ sở pháp lý

 • Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất, nhập cảnh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 • Pháp lệnh ngoại hối
 • Nghị định 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi

2. Quy định chuyển ngoại tệ về Việt Nam

Khi có nhu cầu chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam, người chuyển cần nắm rõ các quy định của pháp luật ngoại hối Việt nam về việc chuyển tiền một chiều từ nước ngoài vào Việt Nam, cụ thể như sau:

 1. “Người cư trú là tổ chức có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều phải chuyển vào tài khoản ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép hoặc bán cho tổ chức tín dụng được phép.
 2. Người cư trú là cá nhân có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều được gửi vào tài khoản ngoại tệ hoặc rút tiền mặt để sử dụng cho các mục đích quy định tại Điều 13 Nghị định 70/2014/NĐ-CP.”

3. Mục đích sử dụng ngoại tệ

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định về sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân, mục đích sử dụng ngoại tệ được hướng dẫn chi tiết như sau: Cá nhân đang cư trú ở Việt Nam hoặc ở Việt Nam với mục đích khác mà có ngoại tệ là tiền mặt thì cá nhân đó được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài theo các quy định tại Nghị định này, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt. Bên cạnh đó, công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi.

4. Quy định chuyển ngoại tệ về Việt Nam dưới mục đích đầu tư vốn của tổ chức.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam hoặc có chi nhánh đặt tại Việt Nam có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư bằng đồng Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng được phép nơi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ theo quy định trên để thực hiện các giao dịch thu chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

 

5. Dịch vụ tư vấn quy định chuyển ngoại tệ về Việt Nam tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ về quy định chuyển ngoại tệ về Việt Nam. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ
 • thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể
 • thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về quy định chuyển ngoại tệ về Việt Nam. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

 

 

Viết một bình luận