Chia di sản thừa kế cho con riêng

Mẹ tôi từng kết hôn với người khác nhưng đã ly hôn và có một người con trai nhưng không ở cùng mẹ tôi Sau khi kết hôn với bố tôi, mẹ tôi sinh được 2 người con là tôi và em gái tôi. Bố mẹ tôi có tài sản chung là ngôi nhà trị giá 300 triệu nhưng tại mẹ tôi mất và không có di chúc để lại. Bố tôi muốn bán căn nhà để về ở với tôi. Trong trường hợp của tôi, khi bố tôi bán nhà thì cần phải có sự đồng ý của người con trai riêng của mẹ tôi không?

 

Thứ nhất, theo quy định của pháp luật dân sự thì trong trường hợp người chết có di sản để lại nhưng không có di chúc thì sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Tại Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

  1. “Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:’

    a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

    b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

    c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

  2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

  3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”.

Vậy, căn cứ vào quy định như trên của pháp luật thì con riêng của mẹ bạn sẽ được hưởng một phần di sản mà mẹ bạn để lại. Pháp luật không phân biệt quyền hưởng di sản của con chung, con riêng nên người con riêng của mẹ bạn vẫn được hưởng di sản do mẹ bạn để lại với tư cách là con đẻ của người để lại di sản.

Thứ hai, căn cứ vào quy định của pháp luật, di sản sẽ được đều cho những người thừa kế thuộc hàng thừa kế: bố của bạn, con riêng của mẹ bạn, bạn và em gái bạn, ông bà ngoại (nếu còn sống). Việc thỏa thuận phân chia di sản, quản lý, định đoạt di sản đều phải được sự đồng ý của tất cả những người thừa kế, trong đó có người con riêng của mẹ bạn.

Những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố bạn gồm: Vợ, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết và mỗi người đều được hưởng một phần như nhau. Như vậy bạn có thể thấy rằng: Đã là con thì dù là con đẻ, con nuôi, là con trai, con gái đều được hưởng di sản, con riêng của vợ khộng thuộc diện được hưởng di sản thừa kế của bố dượng. Bạn có thể tham khảo những điều luật Dưới đây:

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật  (Bộ luật Dân sự)

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Tuy nhiên, nếu là con riêng mà đáp ứng các điều kiện như là có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con thì được thừa kế di sản của nhau. Bạn tham khảo điều luật dưới đây:

Điều 679. Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế (Bộ luật Dân sự)

Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 676 và Điều 677 của Bộ luật này.

Câu chuyện của bạn cũng khó có thể trả lời là được hay không được hưởng di sản, miễn sao là người được hưởng di sản (con riêng) phải chứng minh  và đáp ứng được các điều kiện nêu trên, nếu muốn được hưởng di sản thừa kế.

Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật, con riêng của mẹ bạn được hưởng một phần di sản thừa kế của mẹ bạn nên khi bố bạn bán nhà cần phải có sự đồng ý của người con riêng của mẹ bạn.