Chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người lao động

Câu hỏi:

Tên tôi la Tạ Thị Thảo Trang, làm việc cho công ty A đã được 02 năm nhưng tôi không thấy công ty tổ chức khám sức khỏe hằng năm cho công nhân trong công ty. Luật sư cho tôi hỏi pháp luật lao động có quy định gì về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lao động không? Công ty tôi không khám sức khỏe định kì cho người lao động có trái với quy định của pháp luật không?

 

Trả lời:

Với câu hỏi: Chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người lao động. Chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất: Quy định về chế độ chăm sóc sức khỏe của người lao động:

Căn cứ theo quy định Điều 152 Bộ Luật lao động 2012 về chăm sóc sức khỏe cho người  lao động quy định như sau:

“1. Người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại công việc để tuyển dụng và sắp xếp lao động.

2. Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần. .

3. Người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp phải được khám bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế.

4. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải được giám định y khoa để xếp hạng thương tật, xác định mức độ suy giảm khả năng lao động và được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động đúng theo quy định của pháp luật.

5. Người lao động sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu còn tiếp tục làm việc, thì được sắp xếp công việc phù hợp với sức khoẻ theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa lao động.

6. Người sử dụng lao động phải quản lý hồ sơ sức khoẻ của người lao động và hồ sơ theo dõi tổng hợp theo quy định của Bộ Y tế.

7. Người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng, khi hết giờ làm việc phải được người sử dụng lao động bảo đảm các biện pháp khử độc, khử trùng”.

Như vậy, người lao động sẽ được chăm sóc rất cẩn thận và kỹ lưỡng về sức khỏe. Họ được đảm bảo về công việc và môi trường phù hợp với sức khỏe. Được hưởng các chế độ đãi ngộ về sức khỏe khi suy giảm sức khỏe, khả năng lao động.… Việc đảm bảo sức khỏe của người lao động cũng chính là nghĩa vụ của người sử dụng lao động.

Đối với các công việc có tính chất mức độ khác nhau thì đãi ngộ chắm sóc vè sức khỏe cũng khác nhau.

Các chế độ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe được áp dụng đối với cả người lao động, người làm thêm, thực tập, học nghề mà không có sự phân biệt.

Trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ này đối với người lao động thì bị coi là vi phạm pháp luật lao động.

Thứ hai: Công ty bạn không khám sức khỏe định kỳ cho người lao động là trái quy định của pháp luật.

Theo quy định trên thì hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

Bạn đã làm việc được cho công ty 2 năm mà công ty bạn không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động là trái với quy định của pháp luật.

Vì vậy để bảo đảm quyền lợi của mình bạn và các công nhân khác phải kiến nghị với Giám đốc công ty để được giải quyết.