Cấp phép thành lập, hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú

Thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.

1. Trình tự thực hiện:

– Cơ quan báo chí nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi cơ quan báo chí có nhu cầu đặt cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú.

– Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin phép của cơ quan báo chí.

2. Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại các Sở Thông tin và Truyền thông nơi cơ quan báo chí có nhu cầu đặt cơ quan đại diện, phóng viên thường trú.

– Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí;

– Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí;

– Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú;

– Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện;

– Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện;

– Bản sao có chứng thực Thẻ Nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.

4. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

5. Thời hạn giải quyết:

– Chậm nhất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông phải có văn bản trả lời để cơ quan báo chí được thành lập và tổ chức các hoạt động của cơ quan đại diện tại địa phương. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản chấp thuận

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Điều kiện thành lập cơ quan đại diện:

– Có trụ sở để đặt cơ quan đại diện ổn định từ 03 năm trở lên.

– Có phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan đại diện;

– Có nhân sự do một người đứng đầu là Trưởng cơ quan đại diện để chịu trách nhiệm điều hành cho mọi hoạt động của cơ quan đại diện;

– Trưởng cơ quan đại diện phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí, đã được cấp Thẻ Nhà báo.

Tiêu chuẩn phóng viên thường trú (thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động độc lập):

– Là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí hoặc được cơ quan báo chí ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Bộ luật lao động;

– Đã được cấp Thẻ Nhà báo tại cơ quan báo chí xin đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú;

– Có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến khi cơ quan báo chí xin phép đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú.

10. Văn bản pháp luật liên quan:

– Luật báo chí 1989

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí 1999

– Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 của Chính phủ hưỡng dẫn thi hành Luật báo chí Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí

– Thông tư 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông

Với kinh nghiêm cùng với đội ngũ chuyên viên uy tín, chuyên môn cao, ACC Group hân hạnh cung cấp dịch vụ Cấp phép thành lập, hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú. Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ ACC Group để được tư vấn cụ thể!

Viết một bình luận