Cấp lại giấy đăng ký kết hôn

Nội dung bài viết:

Em tên là Nguyễn Thị Bích Thảo, em kết hôn đã được 6 năm. Lúc đó em có đến ủy ban nhân dân xã làm đăng kí kết hôn và hiện nay đã có 2 con. Do sự cố nên em đã làm mất giấy tờ đăng kí kết hôn bản gốc và bản sao cũng không có. Thời gian này cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên em quyết định ly hôn. Thế nhưng khi nộp đơn tòa án yêu cầu bản đăng ký kết hôn và em có về địa phương em đăng ký kết hôn xin lại giấy đăng ký kết hôn thì mới biết lúc trước anh tư pháp ở xã làm đăng ký kết hôn nhưng không vào sổ bộ, giờ người đó cũng nghỉ việc và người khác làm thay. Em muốn sao bản đăng ký kết hôn khác cũng không được. Giờ em không có giấy đăng ký kết hôn nhưng tất cả những giấy tờ khác đều có tên chồng và giấy khai sinh con cũng có tên cha. Vậy em phải làm sao để ly hôn được hợp pháp và thủ tục cần những giấy tờ gì?

 

Thứ nhất: Về vấn đề đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn:

Theo quy định của pháp luật, tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Hộ tịch:

“3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

Nếu hai bên nam, nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký Giấy chứng nhận kết hôn, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký, ghi rõ họ tên trong Sổ hộ tịch, Giấy chứng nhận kết hôn; mỗi bên vợ, chồng được cấp 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn”.

 

Tuy nhiên trong trường hợp của bạn, anh cán bộ tư pháp đã không làm tròn trách nhiệm của mình, đó là không ghi vào trong sổ hộ tịch, sổ đăng ký kết hôn của bạn và chồng bạn. Trường hợp của bạn, vẫn được cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kết hôn. Cụ thể, căn cứ tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:

  1. “Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

  2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

  3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ”.

Trường hợp của bạn, giấy chứng nhận kết hôn bản chính đã bị mất, trong sổ bộ lại không ghi chép, nên thủ tục đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sẽ được thực hiện theo quy định tại điều 27 Nghị định 123/2015/NĐ-CP bao gồm các giấy tờ sau:

+  Tờ khai theo mẫu quy định;

+  Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

–  Về thẩm quyền đăng ký lại việc kết hôn thuộc về ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc kết hôn trước đây thực hiện việc đăng ký lại.

 

Thứ hai: Về thủ tục và giấy tờ để được ly hôn hợp pháp:

Do bạn chưa đề cập cụ thể là hai bạn quyết định thuận tình ly hôn hay việc ly hôn là do bạn đơn phương ly hôn, nên chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về thủ tục ly hôn theo cả hai trường hợp.

Thủ tục đơn phương ly hôn:

– Trước tiên, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ ly hôn, bao gồm các giấy tờ sau đây:

1) Đơn khởi kiện ly hôn theo mẫu;

2) Bản sao sổ hộ khẩu có chứng thực;

3) Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân;

4) Những chứng từ chứng minh tài sản chung của vợ chồng (nếu hai bạn có tài sản chung cần chia);

5) Bản sao giấy khai sinh của con bạn;

6) Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính).

7) Các giấy tờ chứng minh về tài sản (nếu có): giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe…..

Tất cả bản sao các giấy tờ nêu trên cần phải có công chứng, chứng thực theo đúng quy định của pháp luật.

– Sau khi chuẩn bị hồ sơ ly hôn với đầy đủ các giấy tờ nêu trên, bạn nộp hồ sơ ly hôn tại Tòa án nhân dân quận/huyện nơi bị đơn có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú.

Thời hạn giải quyết đơn phương ly hôn là từ 2 đến 6 tháng, thời hạn mở phiên tòa là từ 1 đến 2 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Thủ tục thuận tình ly hôn:

– Trước tiên, bạn cần chuẩn bị hồ sơ ly hôn với đầy đủ các giấy tờ như sau:

1) Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn;

2) Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);

3) Chứng minh nhân dân của vợ và chồng (bản sao có chứng thực);

4) Giấy khai sinh của các con (bản sao có chứng thực);

5) Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực);

6) Những chứng từ chứng minh tài sản chung của vợ chồng (nếu có tài sản chung cần chia).

– Sau khi chuẩn bị hồ sơ ly hôn đầy đủ các giấy tờ nêu trên, các bạn nộp hồ sơ tại Tòa án nhân dân quận, huyện nơi cư trú, làm việc của một trong hai bên.

Thời hạn giải quyết là trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, Tòa án phải thụ lý vụ án và thông báo để các đương sự biết và nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi nộp án phí, người khởi kiện nộp cho tòa biên lai nộp tiền tạm ứng án phí để Tòa án thụ lý vụ án.

Trong thời hạn 15 ngày, nếu Tòa án hòa giải không thành, xét thấy hai bên đương sự thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Tòa án sẽ công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận về tài sản và con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con; nếu không thỏa thuận được hoặc là tuy có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án quyết định.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hòa giải không thành, nếu hai bên đương sự không thay đổi nội dung yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn thì Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.