Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

c. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Ban quản lí khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp cao

d. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

đ. Cơ quan phối hợp (nếu có):

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao

e. Cách thức thực hiện:

– Trụ sở cơ quan HC
– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

g. Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

h. Kết quả thực hiện:

Giấy phép

i. Trình tự thực hiện

Bước 1

Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho Sở Lao động Thương binh và xã hội địa phương nơi đóng trụ sở chính trước thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc

Bước 2

Sở Lao động Thương binh và xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp Giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do

Bước 3

Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở Lao động thương binh và xã hội cấp và trao cho người nước ngoài Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động

k. Thành phần hồ sơ

– Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài (Mẫu 1)

– Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp

– Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)

– Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo qui định của Bộ Ytế VN.

– Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động

– 03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 4) (Các văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng)

– Số bộ hồ sơ: 1 bộ

l. Biểu mẫu

– Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 02 ) Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành)

– Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài (Mẫu số 1) Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành)

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 4) Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành)

Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định (Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam)

m. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

– Bộ luật Lao động 1994

Văn bản công bố thủ tục

– Quyết định 1026/QĐ-BLĐTBXH năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

TTHC liên quan

– Đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp được cấp lại giấy đăng ký kinh doanh – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

– Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

– Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

– Quy trình thụ lý hồ sơ cấp giấy phép lao động – Bắc Ninh

– Quy trình thụ lý hồ sơ cấp giấy phép lao động – Bắc Ninh

– Cấp Giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài – Bắc Ninh

– Cấp đổi giấy phép lao động cho người nước ngoài – Bắc Ninh

– Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài (đối với người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng) – Ban quản lý các Khu chế xuất

– Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cần Thơ

– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp – Điện Biên

– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam – Điện Biên

– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng – Điện Biên

– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại – Điện Biên

– Cấp mới giấy phép hoạt động lao động cho người nước ngoài được tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động – TP Hồ Chí Minh

– Cấp mới giấy phép hoạt động lao động đối với trường hợp người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ theo hợp đồng – TP Hồ Chí Minh

– Cấp mới giấy phép hoạt động lao động đối với trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động) – TP Hồ Chí Minh

– Cấp phép lao động cho người nước ngoài – TP Hồ Chí Minh

– Cấp giấy phép lao động – Quảng Bình

– Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài (đã được cấp giấy phép lao động – giấy phép lao động đang còn hiệu lực) có nhu cầu giao kết thêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động – Quảng Ngãi

– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Quảng Ngãi về trình tự thực hiện – Quảng Ngãi

– Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các Khu công nghiệp – Quảng Ninh

– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng – Bà Rịa – Vũng Tàu

– Cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng – Bắc Giang

– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – TP Hồ Chí Minh

– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội