Cấp dưỡng cho con

Câu hỏi :

Tôi và chồng không đăng kí kết hôn, nhưng đã chung sống được với nhau 3 năm và có với nhau một đứa con, năm nay cháu lên 2 tuổi, tôi đã làm giấy khai sinh cho con có đầy đủ tên bố, mẹ. Vì một số lý do bất đồng trong hôn nhân, tôi không muốn chung sống với chồng nữa. Tôi xin hỏi nếu tôi không sống với chồng nữa thì chồng tôi có phải chịu nghĩa vụ gì với con không vì chúng tôi chưa đăng kí kết hôn. Mong quý công ty giải đáp cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Trả lời:

Theo Khoản 7 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì “chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tự tổ chức cuộc sống chung và coi nhau như là vợ chồng”

Bố mẹ có phải cấp dưỡng cho con

Về phương diện pháp luật, việc hai bạn sống chung với nhau mà không có đăng kí kết hôn thì không được coi là vợ chồng, tuy nhiên, không vì điều đó mà chồng bạn không có nghĩa vụ gì với con, pháp luật Hôn nhân và Gia đình cũng đã quy định rõ trường hợp này. Theo đó

Theo Khoản 1 Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì:

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.”

“Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn:

Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.”

Như vậy, cha, mẹ trong trường hợp chung sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng kí kết hôn vẫn phải chịu trách nhiệm, nghĩa vụ đối với con cái theo Luật Hôn nhân và Gia đình do quan hệ huyết thống tạo nên. Cụ thể như sau:

Theo khoản 1 điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì : “Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.”

Và theo Điều 110 luật Hôn nhân và Gia đình 2014: cha, mẹ phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên:

“Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, do con bạn chưa thành niên, chồng bạn vẫn phải có nghĩa vụ chăm nom, nuôi dưỡng, chăm sóc con và có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cho đến khi con thành niên. Bạn có thể yêu cầu chồng bạn thực hiện nghĩa vụ này đối với con.

Điều 116. Mức cấp dưỡng

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều 117. Phương thức cấp dưỡng

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”