Cách thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh rất phổ biến đối với doanh nghiệp bởi có thể địa chỉ cũ đã hết hạn hợp đồng, doanh nghiệp muốn đổi địa chỉ có diện tích lớn hơn hoặc địa chỉ này không đông dân cư, buôn bán ế ẩm, …. Do đó, doanh nghiệp sẽ chuyển đến địa chỉ mới, vậy việc chuyển địa chỉ doanh nghiệp có cần thông báo đến cơ quan nhà nước? Cách thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh là gì? ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ làm thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1. Những lưu ý trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh?

Việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh có những trường hợp sau:

 • Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, cùng huyện là việc thay đổi địa chỉ trong phạm vi huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh sẽ làm thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh và thông tin đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế thì công ty chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở;
 • Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh khác quận, khác thành phố/tỉnh là việc thay đổi địa chỉ từ quận này sang quận khác, thành phố/tỉnh này sang thành phố/tỉnh khác sẽ làm thay đổi cả cơ quan quản lý thuế nên trước khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa chỉ theo quy định pháp luật về thuế.
 • Việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi.

 

2. Cách thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh cùng quận, cùng huyện

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Mẫu Phụ lục II-1 đính kèm Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh/Quyết định của chủ sở hữu công ty  đối với Công ty  TNHH MTV.
 • Giấy ủy quyền thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp + bản sao chứng thực (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của người nộp (trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu của doanh nghiệp không phải là người nộp trực tiếp).

Cách thức nộp: nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và khi nhận Thông báo, Phòng ĐKKD kiểm tra tính hợp lệ và giao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả: Người nộp mang theo giấy biên nhận và giấy ủy quyền (nếu có) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nhận kết quả là Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với thông tin địa chỉ mới.

Lệ phí: (Thông tư số 47/2019/TT-BTC)

 • 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
 • Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng công bố trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 05/2013/NĐ-CP và trả phí công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Cách thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh khác quận, khác thành phố/tỉnh

 • Làm việc với cơ quan thuế (Chi cục thuế cũ)

Nộp hồ sơ lên Chi cục thuế cũ để chốt thuế:

 • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (mẫu 08-MST);
 • Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc/Quyết định thành lập/Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh/Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

Chốt hóa đơn nếu Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn:

 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý đó đến thời điểm chuyển trụ sở;
 • Cán bộ cơ quan thuế sẽ rà soát toàn bộ việc báo cáo hóa đơn, các khoản nợ của doanh nghiệp. Nếu có vi phạm, sẽ lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp chưa chốt xong hóa đơn, nợ thì kéo dài thời hạn giải quyết), doanh nghiệp nhận Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm (mẫu số 09-MST) tại Bộ phận một cửa.
 • Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm (mẫu số 09-MST) do cơ quan thuế cấp và các giấy tờ được nêu ở mục 2 như trên.
 • Cách thực nộp, thời hạn giải quyết, cơ quan tiếp nhận và giải quyết, kết quả, lệ phí, đăng công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia giống với cách thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh cùng quận, cùng huyện.
 • Doanh nghiệp cần thay đổi con dấu công ty theo thông tin địa chỉ mới và công bố mẫu dấu mới trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau đó, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ chuyển thuế tới cơ quan quản lý thuế mới (Chi cục thuế mới).  Hồ sơ gồm: Quyết định chốt thuế chuyển quận/huyện của Chi cục thuế nơi công ty đặt địa chỉ cũ cấp; Mẫu 08-MST có đóng dấu xác nhận chuyển địa chỉ tới quận/huyện mới; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

4. Dịch vụ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh tại ACC Group

ACC Group là công ty chuyên cung cấp các thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong đó có thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh.

Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về cách thay đổi địa chỉ kinh doanh. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.