Các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí

Bài viết về các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí.

1. Báo chí là gì?

Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

Tuy phương tiện truyền tải báo chí thay đổi theo thời gian, các nghiệp vụ báo chí vẫn bao gồm: tìm hiểu thông tin, phân tích thông tin và phổ biến thông tin đến độc giả. Mở rộng ra, khái niệm báo chí cũng được sử dụng cho các phương pháp tìm kiếm tin tức, lối viết văn trên báo chí, và các hoạt động (chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp) của báo chí. Theo thời gian, phương tiện truyền tải của thông tin đi từ nhật báo, tạp chí (trên giấy) tới đài phát thanh, đài truyền hình (trên loa đài) tới các ấn bản điện tử trên web (báo điện tử).

Trong xã hội hiện đại, báo chí là người cung cấp thông tin chính và phản hồi ý kiến về các vấn đề của công chúng. Tuy nhiên báo chí không phải lúc nào cũng chỉ giới hạn ở tìm kiếm và truyền tải thông tin. Truyền thông báo chí có thể mở rộng sang các hình thức khác như văn học và điện ảnh. Ở một số quốc gia, báo chí bị chính phủ kiểm soát và không phải là một cơ quan hoàn toàn độc lập

Để mở rộng cung cấp thông tin, công cụ ngôn luận, báo chí những năm qua rất phát triển, bộ ngành, địa phương, đoàn thể đều có báo chí, số đầu báo, chí, kênh phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử được cấp phép lên đến trên 1.000, riêng tạp chí có gần 700.  

Hiện nay nước ta có gần 700 tạp chí in chuyên ngành, lĩnh vực được Nhà nước cấp phép; cũng gần từng đó tạp chí có thêm trang thông tin điện tử cùng hàng vạn địa chỉ cổng thông tin của các ngành, các cấp, Websitc của doanh nghiệp, cá nhân.

2. Cơ quan báo chí là gì?

Cơ quan báo chí được quy định tại Điều 16 Luật báo chí 2016 như sau:

Cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận của các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 của Luật này, thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí theo quy định của Luật này.

3. Các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí:

Căn cứ Điều 14 Luật báo chí năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) có quy định về các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí như sau:

    “1. Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí.

  1. Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học.”

Trên đây là một số nội dung công ty ACC cung cấp về những quy định về các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí. Khách hàng cần tìm hiểu chi tiết hãy liên hệ chúng tôi.

 

 

Viết một bình luận