Quy định thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đối với các trường hợp được hưởng miễn trừ

Việc thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm chỉ có thể được thực hiện khi có quyết định cho hưởng …

Đọc thêmQuy định thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đối với các trường hợp được hưởng miễn trừ

Thẩm quyền và thời hạn ra quyết định về việc hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Các doanh nghiệp dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm cần nắm được cơ quan có thẩm quyền ra quyết …

Đọc thêmThẩm quyền và thời hạn ra quyết định về việc hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Quy định phong tỏa vốn, tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo pháp luật về các tổ chức tín dụng

Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện phong tỏa vốn và tài sản đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo các …

Đọc thêmQuy định phong tỏa vốn, tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo pháp luật về các tổ chức tín dụng