Quy định lập, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện và điều chỉnh quy hoạch phát triển phát triển điện lực.

Lời mở đầu: Hiện nay để phù hợp với thời đại đổi mới thì sẽ có từng chính sách về điện lực khác nhau được …

Đọc thêmQuy định lập, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện và điều chỉnh quy hoạch phát triển phát triển điện lực.

Quy định Phòng cháy đối với công trình cao tầng, công trình trên mặt nước, công trình ngầm, đường hầm, hầm lò khai thác khoáng sản, nhà khung thép mái tôn.

Lời mở đầu: Với sự phát triển kinh tế hiện nay những công trình kinh tế nổi lên rất nhiều. Chính vì thế việc đảm …

Đọc thêmQuy định Phòng cháy đối với công trình cao tầng, công trình trên mặt nước, công trình ngầm, đường hầm, hầm lò khai thác khoáng sản, nhà khung thép mái tôn.