dùng font chữ .VnCentury Schoolbook là có thể dọc được mà. nếu chưa có thì cài vào. ok