Câu trả lời hay nhất của bác đây (tuy rằng bác thấp thủ, ko cao thủ như chú nghĩ).
Anh nói thế này chú đừng phật lòng, anh khuyên chú lên đi học một lớp về Website rồi sau đó tìm cái tên miền nào phù hợp với chú, sau đó đăng ký, rồi chú xây dựng.
Chứ chú hỏi các bác thấp thủ ở đây làm như thế nào thì các pác cũng pó C thôi !