Lang thang trên mạng thấy thằng http://timvui.vn hay hay, định xây dựng một trang giống như vay.

Trang này tự code hay mua của thằng nào?
Các bác chỉ giáo cần phải làm những gì để xầy dựng một trang như vạy?